Cenník

Cenník stomatologických výkonov účinnosťou od 1.1.2019

Súkromná zubná ambulancia – MUDr. HENCZ Attila, Veľký Meder, Komarňanská 160

Názov výkonu Cena v €

Liečenie Cena
Založenie kartotéky 12,00 €
Preventívna prehliatka 5,00 €
Vyš. konkr. probl. 6,00 €
Vyš. mäkkých tkaň. Lok. 1,00 €
Vyš. vitality 2,00 €
Vyš. tlakovej citl. 1,00 €
Vyš. poklep. citl. 1,00 €
Vyš. stability zubov 1,00 €
Vyš. kývavosti zubov 4,00 €
Pedostomat.vyš. 8,00 €
Vyš. úst. Slizníc 10,00 €
Vyš. fokologické 5,00 €
Index kazivosti 5,00 €
Komplex stom.vyš. 60,00 €
Stanovenie lok. Dg. 2,00 €
Stanovenie lok. Th. 2,00 €
Dg.uzáv.po komp.st.vyš. 12,00 €
Rp. 2,00 €
Krát. admin.výkon 2,00 €
Výmenný lístok 2,00 €
Lekárská správa 4,00 €
Konzultácia kazd. 1min. 1,00 €
Anest. povrhová 1,00 €
Anest. intraalveol. 6,00 €
Anest. lok. infiltr. 5,00 €
Liečenie Cena
Anest. zvodová 10,00 €
Analgézia inj. 7,00 €
Analg. medikam. 1,00 €
Th. celková inj. 10,00 €
Aplik. inj. ther. lok. 12,00 €
Apl. liečív lok. 1,00 €
Apl. medikam. th. 1,00 €
Medikam. 1 1,00 €
Medikam. 10 10,00 €
Medikam. 50 50,00 €
Medikam. 100 100,00 €
Ošetr. poúraz.rany 10,00 €
Oš. sliz.poranení 6,00 €
Oš. sliz.zápalov 4,00 €
Oš. áft, herpesov 8,00 €
Odstr. miest. drážd. 3,00 €
Zábrus ostrých hrán. 1,00 €
Úprava artikul. 3,00 €
Kontrola Th. 4,00 €
Kontrola po zákroku 6,00 €
Kontrola stavu 3,00 €
Rtg- intraor. sň. 7,00 €
OrtoPantomoGram 10,00 €
OPG sň. – F 32,00 €
Hodnotenie Rtg 1,00 €
Liečenie Cena
Hodnotenie OPG 4,00 €
Dg. snímok F – dok. 6,00 €
Foto dokum./záber 1,00 €
Nahratie na CD 2,00 €
Fyzik. th. – Semi laser. 5,00 €
Solux/20 min. 5,00 €
Bioptron/ 20 min. 7,00 €
Fyzik. th. O3 – TMK 8,00 €
Ozon O3 lok. aplik. 4,00 €
Odstr.povl.a ZK- dosp. 40,00 €
Ods.povl.a ZK- 1 zubor. 22,00 €
Ods.povl.a ZK- 1 sext. 18,00 €
Ods.povl.a ZK- do 18r 35,00 €
Ods.povl.a ZK- do 12r. 30,00 €
Ods.povl.a ZK- do 6r. 25,00 €
Nadpriem.množ.ZK/sext. 5,00 €
Ods.ZK po predošl.oš.do 6mes. 32,00 €
Ods.ZK po predošl.oš.do 6mes-Deti 22,00 €
Motivacia zub. hyg. 2,00 €
Odporúčania a rady v hyg. 1,00 €
Pečatenie/zub 8,00 €
Bielenie zubov (5-5) 170,00 €
Bielenie 1 zubor. 120,00 €
Bielenie 1 sext. 100,00 €
Bielenie sólo zub 60,00 €
Liečenie Cena
Endobielenie/zub 45,00 €
Zub.klenoty Swar./ks 40,00 €
Parap. čap-PPČ . 6,00 €
Zavedenie PPČ 2,00 €
Pulpal. Čap-PČ 36,00 €
Zavedenie PČ 10,00 €
Prepar. superficialis 6,00 €
Prepar. media 8,00 €
Prepar. profunda 10,00 €
Prep. profundissima 12,00 €
Dočasná výplň. 13,00 €
Výplň. superfic. 19,00 €
Výplň. media 24,00 €
Výplň. profunda 29,00 €
Výplň.-rekonštrukcia 36,00 €
Retrográd.plomba 36,00 €
Intraoral.fazeta 40,00 €
Artikulácia pl. 1,00 €
Artikulácia dostavby kor. 5,00 €
Rekonštrukč.artikul. 20,00 €
Adapt.matrice 1,00 €
Individ.úprava matr. 5,00 €
Alkal,(CaOH),Dycal,Vytreb. 2,50 €
Calcimol 2,50 €
Trepanácia ml.zuba 18,00 €
Liečenie Cena
Trepan.zub.komory 5,00 €
Trepan.alv.lôžka 20,00 €
Sondáž-1 KK 1,00 €
Sondáž-2 KK 2,00 €
Sondáž-3 KK 4,00 €
Sondáž-4 KK 6,00 €
Extirp.zub.drene-1 KK 13,00 €
Extirp.zub.drene-2 KK 15,00 €
Extirp.zub.drene-3 KK 17,00 €
Extirp.zub.drene-4 KK 19,00 €
Reendod.prečist.-1 KK 19,00 €
Reendod.prečist.-2 KK 22,00 €
Reendod.prečist.-3 KK 26,00 €
Reendod.prečist.-4 KK 30,00 €
Komplik.prístup 3,00 €
Kompl.prienik do KK/kan. 5,00 €
Kompl.zakrývením/kan. 5,00 €
Hypochlorid 1,00 €
Edta,chloramin 1,00 €
Apexlokácia 5,00 €
Vložka lieč.1.-Chl. 11,00 €
Septomlixín,Ledermix 11,00 €
Vložka lieč.2.-Apexcal 11,00 €
CavitG-prekrív. pl. 10,00 €
Koreň.výpl.-1 KK 12,00 €
Liečenie Cena
Koreň.výpl.-2 KK 14,00 €
Koreň.výpl.-3 KK 16,00 €
Koreň.výpl.-4 KK 18,00 €
Apexit 2,00 €
Guttapercha/ks 0,50 €
Extr.ml.zuba-RK 12,00 €
Extr.ml.zuba-1K 16,00 €
Extr.ml.zuba-2K 20,00 €
Extr.ml.zuba-3K 24,00 €
Extr.zuba-1K 18,00 €
Extr.zuba-2K 24,00 €
Extr.zuba-3K 30,00 €
Extr.zuba-4K (anom.) 36,00 €
Extr.z ortod.príč.(stesn.z.) 32,00 €
Extr.radixov-1k. 20,00 €
Extr.radixov-2k. 28,00 €
Extr.radixov-3k. 36,00 €
Separácia radixov 7,00 €
Separácia alveol.sept 9,00 €
Haemiextr.zuba s 2 rad. 45,00 €
Haemiextr.zuba s 3 rad. 50,00 €
Komplikované uvolň.extr.zuba 12,00 €
Komplik.prístup z anat.príč. 5,00 €
Kompl.prístup kontrakciu 8,00 €
Kompl.-aptypické radixy 10,00 €
Liečenie Cena
Chir.extr.zuba 80,00 €
Chir.extr.poloret.z. 100,00 €
Chir.extr.retin.z. 120,00 €
Incízia 6,00 €
Kauterizácia 5,00 €
Exkochleácia alv. 3,50 €
Výplach.H2O2, Riv. 1,00 €
Výplach.fiziol.rozt. 1,00 €
Drenáž 8,00 €
Hyalur.kys. 10,00 €
Gengigel 4,00 €
Aloe vera g., Alvogil 2,00 €
Neocones 2,00 €
Pečatenie rany 13,00 €
Hyprosorb č. 7,00 €
Fixačné stehy/steh 2,50 €
Sutúra rany/steh 2,50 €
Stehy ex/steh 1,00 €
Revízia rany 2,00 €
Ošet.postextr.krvác. 25,00 €
Oš.postextr.alveolitídy 20,00 €
Oš.dent.dificilis 11,00 €
Dekapsulácia 12,00 €
Margin.cirkumcízia 8,00 €
Gingivectomia 9,00 €
Liečenie Cena
Cystektomia 18,00 €
Excízia ging.lal., fistúl 8,00 €
Chir.odstr.cudz.predm.z tk. 40,00 €
Resekcia kor.hr. 120,00 €
Augmentácia 45,00 €
Sinuslift 200,00 €
Chir.príplatok 15,00 €
Bio-oss mat. 180,00 €
Bio-gite memb. 180,00 €
Fixačný pín na fix.memb./ks 25,00 €
Egalizácia alv.hreb. 45,00 €
Frenulectomia 80,00 €
Analýza a návrh.prot.rieš. 14,00 €
Trepanácia prot.korunky s prevŕtaním 12,00 €
Prerezanie prot.korunky 18,00 €
Prerez.medzičlena 20,00 €
Sňatie korunky/ks 20,00 €
Sňatie ďalš.pilierov/ks 8,00 €
Brúsenie/pilier 17,00 €
Prebrúsenie/pilier 10,00 €
Paralelizácia zuba 6,00 €
Retrakčné vl. 1,50 €
Ypen odtl./ks 12,00 €
Dvoj.det.odtl./ks 26,50 €
Voskový zhryz 12,00 €
Liečenie Cena
Impregnum F 32,50 €
Anatom.odtl./ks 14,00 €
Situačný odtl./ks 16,00 €
Študijný odtl./ks 10,00 €
Protizhryz/ks 12,00 €
Výber fareb.odtieňo 4,00 €
Dočas.kor.(Protemp II.) 70,00 €
Prečist.doč.korunky 3,00 €
Sňatie dočas.korunky 5,00 €
Znovunasaď.dočas.kor. 3,00 €
Dočas.korunky-živic. 60,00 €
Dočas.mostík so sklen.vl./čl. 100,00 €
Imed.nahr.-krídl.,medzerň. 80,00 €
1.Sk.-adapt.korun. 20,00 €
Odtl.plašte-odtl.spod.medzičlen 8,00 €
2.Sk.-artikulácia/mostík 20,00 €
Źivicová kor./čl. 100,00 €
Źivic.medzičlen/ks 80,00 €
Inlay 60,00 €
Liatý čap. 65,00 €
Cementácia inlayov a liat.čapov 20,00 €
Dočas.cementácia imed.kor. 20,00 €
Fazet.živic.korunky,medzsičleny/ks 100,00 €
Skelet.živ.korunky,medzsičl./ks 120,00 €
Poloporc.fazet.korunky,medzsič./ks 140,00 €
Liečenie Cena
Poloporc.skelet.korunky, medzič./ks 150,00 €
Porcel.fazet.korunky,medzič./ks 160,00 €
Porcel.skelet.korunky,medzič./ks 170,00 €
Kor.celopl.kovoker.medzič./ks 190,00 €
1.Sk.-úprava hor.sablónu 30,00 €
1.Sk.-úprava dol.sablónu 30,00 €
Nastav.medzičel.vsťahov 25,00 €
Vyzn.lín.úsm,art.rov.3ok 2,00 €
Rám.individ.lyž./ks 8,00 €
Detail.odtl.s ind.lyž./ks 36,00 €
2.Sk.- úprava post.zubov 30,00 €
Úprava zub.hrbolov a rýh.zábrusom 15,00 €
3.Sk.-artikulácia sním.prot./ks 15,00 €
Nastav.okrajov prot.-hore 4,00 €
Nastav.okrajov prot.-dole 4,00 €
Adaptácia prot. 10,00 €
Modelácia žuv.plôch na prot. 5,00 €
Polírovanie prot. 2,00 €
Odovzdanie sň.náhr. 20,00 €
Precvič.nasadenia prot. 3,00 €
Prečistenie použitej.prot. (od ZK) 18,00 €
Oprava zlom.prot. 30,00 €
Oprava spôn. 25,00 €
Znovufix.uvol.zuba do pr. 25,00 €
Zarad.nov.zuba do prot. 30,00 €
Liečenie Cena
Imed.hor.sň.náhrada 300,00 €
Imed.dol.sň.náhr. 300,00 €
Parcialná hor.sň.náhr. 400,00 €
Parc.dol.sň.náhr. 400,00 €
Parc.hor.skelet.náhr. 420,00 €
Parc.dol.skelet.náhr. 420,00 €
Parc.hor.náhr.na zásuv.sp. 650,00 €
Parc.dol.náhr.na zásuv.sp. 650,00 €
Totálna hor.náhrada 380,00 €
Totálna dol.náhrada 380,00 €
Konštrukčné prvky prot./ks 5,00 €
Zásuv.spoje/ks 50,00 €
Matric.skrin.korunka/ks 180,00 €
Záloha na Hor.fix.náhr.1 1,00 €
Zál.na Hor.fix.náhr.10 10,00 €
Zál.na Hor.fix.náhr.100 100,00 €
Zál.na Dol.fix.náhr.1 1,00 €
Zál.na Dol.fix.náhr.10 10,00 €
Zál.na Dol.fix.náhr.100 100,00 €
Doplatok na Hor.fix.náhr.1 1,00 €
Dopl.na Hor.fix.náhr.10 10,00 €
Dopl.na Hor.fix.náhr.100 100,00 €
Dopl.na Dol.fix.náhr.1 1,00 €
Dopl.na Dol.fix.náhr.10 10,00 €
Dopl.na Dol.fix.náhr.100 100,00 €
Liečenie Cena
Záloha na Hor.sň.náhr.1 1,00 €
Zál.na Hor.sň.náhr.10 10,00 €
Zál.na Hor.sň.náhr.100 100,00 €
Zál.na Dol.sň.náhr.1 1,00 €
Zál.na Dol.sň.náhr.10 10,00 €
Zál.na Dol.sň.náhr.100 100,00 €
Doplatok na Hor.sň.náhr.1 1,00 €
Dopl.na Hor.sň.náhr.10 10,00 €
Dopl.na Hor.sň.náhr.100 100,00 €
Dopl.na Dol.sň.náhr.1 1,00 €
Dopl.na Dol.sň.náhr.10 10,00 €
Dopl.na Dol.sň.náhr.100 100,00 €
Záloha iná 1 1,00 €
Zál.iná 10 10,00 €
Zál.iná 100 100,00 €
Doplatok iný 1 1,00 €
Dopl.iný 10 10,00 €
Dopl.iný 100 100,00 €
Záloha na termín oš. 10,00 €
Penále za neohlásené vymešk.termínu 20,00 €
Neskoré odhlás.termínu (posl.2dni) 10,00 €
Prípl.za sťaženú spolupr. u deti 5,00 €
Prípl.za ubehn.čas pri pokuse o oš/min 1,00 €
Mimor.opotrebenie nástroja pri oš. 1,00 €
Mimor.opotrebenie nástroja pri oš. 10,00 €
Liečenie Cena
Mimor.opotrebe.nástroja pri oš. 100,00 €
Neúmys.škoda pôsob.pac. 1,00 €
Neúmys.škoda pôsob.pac. 10,00 €
Neúmys.škoda pôsob.pac. 100,00 €
Mimor. náklady 1 1,00 €
Mimor. náklady 10 10,00 €
Mimor. náklady 100 100,00 €
Nanoimplantát 560,00 €
Timplant val.du. 560,00 €
Dekaps.kryc.sroubu 5,00 €
Prečist.dut.impl. 3,00 €
Demont.suprak. 4,00 €
Montáž suprak. 8,00 €
Otvorenie dut.impl 3,00 €
Zatvorenie dut.impl. 6,00 €
Prečist.suprakon.-UZ 2,00 €
Preč.krytu.impl.-UZ 2,00 €
Prot.impl.sada 70,00 €
Odtl.s prot.čiapkou impl. 36,00 €
Cement.fix.náhr./diel 30,00 €
Dočas.fixácia/diel 12,00 €
Prečist.pilierov/ks 2,00 €
Cement.fix.náh.na imp./diel 60,00 €
Artikul.mostíka 28,00 €
Prejsť na začiatok